مراسم اعزام کاروان کربلای 7 از فردوس خرداد65

 

13 خرداد 1365

نظرات