مراسم تدفین شهدای دفاع مقدس در فردوس دیماه 1365

 

نظرات