بزرگترین مراسم تشییع شهدا در فردوس دیماه1365 قسمت اول

 


تشییع از بالای باغستان تا معراج شهدای فردوس با وسایل نقلیه

نظرات